VLK ATTORNEYS

advokátní kancelář s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplexní právní služby

pro české i zahraniční klienty

 

Potřebuji právní pomoc / Objednat právní služby

Co Vám můžeme
nabídnout?

 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech:

OBCHODNÍ PRÁVO

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti obchodního a korporátního práva.

SOFTWAROVÉ PRÁVO

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování služeb v oblasti softwareového a IT práva.

OBČANSKÉ PRÁVO

Advokátní kancelář zajišťuje ochranu práv klientů v rámci jejich občanskoprávních vztahů a civilního procesu.

NEMOVITOSTI, BYTY A NÁJMY

Advokátní kancelář zajišťuje veškerou právní agendu týkající se nemovitých věcí.

PRACOVNÍ PRÁVO

Advokátní kancelář zajišťuje pracovněprávní agendu pro zaměstnavatele a individuální služby zaměstnancům.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Advokátní kancelář vede komplexní agendu vymáhání pohledávek klientů.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Advokátní kancelář poskytuje služby související s přípravou a realizací veřejných zakázek.

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

Advokátní kancelář má zkušenosti s poskytováním právních služeb v mezinárodním prostředí.

CIZINECKÉ

Advokátní kancelář zastupuje cizince v záležitostech jejich pobytu v ČR.

Kdo jsme?

 

 

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby české i zahraniční klientele především při jejich podnikatelské činnosti. Právní služby poskytujeme především v oblastech korporátního a občanského práva.

 

Poskytování právních služeb je založeno na vysoké odbornosti a flexibilním přístupu k individuálním potřebám klienta. V rámci poskytování služeb úzce spolupracujeme s dalšími specialisty pro zajištění kompletního odborného servisu, zejména s daňovým poradcem, notářem, 
exekutorem a znalci v oborech ekonomika a oceňování nemovitostí.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém, španělském a německém jazyce.

Náš tým

 

Rezidence Korunní

Korunní 2569/108a
101 00 Praha 10

Mapa:

 

Vjezd do garáže pod budovou 
Rezidence Korunní je pro klienty 
zajištěn z boční ulice Říčanská.

 

telefon: +420 236 181 763
e-mail: sekretariat@vlk-attorneys.cz
www.vlk-attorneys.cz