Profil

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby české i zahraniční klientele především při jejich podnikatelské činnosti. Právní služby poskytujeme především v oblastech korporátního a občanského práva.

 Poskytování právních služeb je založeno na vysoké odbornosti
a flexibilním přístupu k individuálním potřebám klienta.

V rámci poskytování služeb úzce spolupracujeme s dalšími specialisty pro zajištění kompletního odborného servisu, zejména s daňovým poradcem, notářem, exekutorem a znalci v oborech ekonomika a oceňování nemovitostí.

 Právní služby poskytujeme v českém, anglickém, španělském
a německém jazyce.