Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář vede komplexní agendu vymáhání pohledávek klientů.

    • soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek

    • postoupení pohledávek

    • zastupování v exekučním řízení

    • efektivní systém pro správu většího počtu pohledávek

    • mezinárodní vymáhání pohledávek