Veřejné zakázky

Advokátní kancelář poskytuje služby související s přípravou a realizací veřejných zakázek.

    • příprava zadání veřejných zakázek

    • kontrola kvalifikace a nabídek na plnění veřejných zakázek

    • smluvní dokumentace

    • vypracování námitek a návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele veřejných zakázek

    • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže