Softwarové právo

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování služeb v oblasti softwareového a IT práva, zejména:

  • smlouvy o zhotovení a implementaci SW

  • smlouvy o údržbě a podpoře SW

  • licenční smlouvy

  • autorské právo

  • smluvní podmínky e-shopů

  • ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s doménovými jmény