Občanské právo

Ob?anské právo

Advokátní kancelá? zajiš?uje ochranu práv klient? v rámci jejich ob?anskoprávních vztah? a civilního procesu.