Nemovitosti, byty a nájmy

Advokátní kancelář zajišťuje veškerou právní agendu týkající se nemovitých věcí.

  • komplexní příprava dokumentů ke koupi, prodeji či darování nemovitostí

  • zastupování v územním a stavebním řízení, příprava developerských projektů

  • nájmy bytů a nebytových prostor

  • ukončení a výpovědi nájmu

  • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem

  • zastupování v soudním a exekučním řízení