Mezinárodní právo

Advokátní kancelář má zkušenosti s poskytováním právních služeb v mezinárodním prostředí.

    • mezinárodní právo soukromé a procesní

    • přeshraniční transakce

    • mezinárodní výkon rozhodnutí

    • zajištění poskytnutí služeb v mezinárodním měřítku

    • korporátní offshore struktury