Cizinecké právo

Advokátní kancelá? zastupuje cizince v záležitostech jejich pobytu v ?R.

  • zastupování v ?ízení o ud?lení r?zných typ? víz v ?R
  • ?ízení o ud?lení dlouhodobého pobytu
  •  ?ízení o ud?lení ob?anství